Reklam
DOLAR: 18.8 TL
EURO: 20.4 TL

TFF GENEL KURUL GÜNDEMİ BELLİ OLDU

7 ay önce
257 kez görüntülendi

TFF GENEL KURUL GÜNDEMİ BELLİ OLDU
Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre;

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 16 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17 Haziran 2022 tarihinde aynı saatte; ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının çoğunluk aranmaksızın 24 Haziran 2022 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu’nun 24.05.2022 tarih ve 207 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM
1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,
2. Toplantının açılışı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)
4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,
5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,
7. Başkanın sunuşu,
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,
9. Genel Kurul’da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,
10. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,
11. Genel Kurul’da okunan 01.06.2021-31.05.2022 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,
12. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,
13. Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,
14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’a sunumu,
15. TFF Başkanları’nın 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
16. Yönetim Kurulu’nun 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
17. Denetleme Kurulu’nun 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
18. 01.06.2022-31.05.2023 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,
19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
20. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,
21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,
22. T.C. Resmi Gazete’de 26.04.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu gereğince TFF Statüsü’nde değişiklik yapılmasının ve gerekmesi halinde TFF Statüsü’nün 54/6. Maddesinin ikinci paragrafının görüşülmesi,
23. Başkan adaylarının konuşmaları,
24. Başkan Seçimi,
25. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,
26. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,
27. Dilekler, Kapanış.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık